publicerad: 2021  
dörrknackare dörr­knackaren, plural dörr­knackare, bestämd plural dörrknackarna
dörr|­knack·ar·en
substantiv
dörr`knackare
person som går från dörr till dörr och söker upp folk i visst ärende t.ex. för att sälja något el. propagera för något
dörr­knackarna gick runt för att fråga de boende om de vill engagera sig för bostads­områdets ut­veckling
belagt sedan 1930