publicerad: 2021  
dös dösen dösar
dös·en
substantiv
(sten­ålders)gravkammare med några kantställda stenblock och ett större stenblock som tak
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska dys; besläktat med sv. dial. dos 'hop; hög'