publicerad: 2021  
damoklessvärd damokles­svärdet, plural damokles­svärd, bestämd plural damokles­svärden
damokles|­svärd·et
substantiv
[-åk`-]
(symbol för) ständigt hotande fara i form av ett svärd upp­hängt i ett tagel och med spetsen riktad ned­åt
så länge kärn­vapnen finns kvar lever mänskligheten under ett damokles­svärd
belagt sedan 1847; till namnet på hovmannen Damokles i det antika Syrakusa