publicerad: 2021  
design designen designer
de·sign·en
substantiv
[-saj´n]
konstnärlig form­givning ofta av bruks­föremål
design (av något)
grafisk design; en bröd­rost, design NN; bilen har fått en hyper­modern design men motorn är bara detalj­förbättrad
äv. all­männare
design av webb­sidor; design av användar­upplevelser
intelligent design upp­fattningen att en intelligent kraft är in­blandad i upp­komsten av livet på jordenintelligent design brukar av­färdas som pseudo­vetenskap av etablerade forskare
belagt sedan 1948; av engelska design med samma betydelse; ur lat. designa´re 'ut­märka'; jfr ur­sprung till signum