SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
detalje´rad adjektiv detaljerat de·talj·er·adnog­grann och ut­tömmande in i minsta detalj om redo­görelse e.d. NollJFRcohyponym1ingående 1 en detaljerad städinstruktiondetaljerade rapporter från krigs­skådeplatsensedan 1779