publicerad: 2021  
diagnostisera diagnostiserade diagnostiserat
eller
diagnosticera diagnosticerade diagnosticerat
verb
[-se´ra]
ställa diagnos
någon diagnostiserar något (som något) någon diagnostiserar någon (som någon)
diagnostisera skolmognad; diagnostisera lung­inflammation
äv. göra en diagnos av något
en åkomma som diagnostiserats som "kvinno­besvär"
belagt sedan 1866
diagnostiseradiagnostiserande, diagnostisering, diagnosticerande, diagnosticering