publicerad: 2021  
diktat diktatet, plural diktat, bestämd plural diktaten
dikt·at·et
substantiv
dikta´t
på­tvingad lösning av mot­sättning genom­driven med makt­medel av den starkare parten
ett diktat (om något/sats)
ett diktat (om något)
ett diktat (om sats)
freds­fördraget var ett rent diktat av segrarmakterna; vi böjer oss inte för diktat
belagt sedan 1938; av lat. dicta´tum med samma betydelse, eg. 'det som dikteras'; jfr ur­sprung till diktera