publicerad: 2021  
din neutrum ditt, plural dina
pronomen
din´
som har sam­band med dig dvs. med den till­talade; ibland genom ägande men ofta all­männare
har du besiktigat din bil?; ta din smör­gås och ät!; hjälp din lille­bror!; det är dina problem, inte mina
spec. (i själv­ständig konstruktion) i ut­tryck för kärlek
jag är din för evigt
äv. med förbleknad betydelse i en typ av känslo­uttryck
din skurk!; din lille stackare!
de dina dina an­hörigavi önskar dig och de dina en riktigt god jul!
belagt sedan 1000-talet (runsten, Vaksala, Uppland (Sveriges runinskrifter)); runform þini (dat.), fornsvenska þin; gemensamt germanskt ord; till stammen i du