publicerad: 2021  
dimridå dim­ridån dim­ridåer
dim|­ridå·er
substantiv
dim`ridå
något som döljer det rätta samman­hanget
att till­sätta ut­redningar och lägga ut dim­ridåer är en vanlig regerings­taktik
belagt sedan 1950