SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
disagio [-a´g-] substantiv ~t dis·agiotbelopp som kurs­värdet på ett värde­papper eller mynt under­stiger det nominella värdet med ekon.JFRcohyponymagiocohyponympari sedan 1867av ita. disaggio med samma betydelse, till dis-, upp­hävande partikel, och agio