publicerad: 2021  
diskett disketten disketter
disk·ett·en
substantiv
[-ket´]
delvis historiskt liten tunn skiva för magnetisk lagring av information
diskettstation
hon kopierade dokumentet från hård­disken till disketten
belagt sedan 1976; av engelska discette med samma betydelse, till disc 'skiva', med fransk diminutivändelse