publicerad: 2021  
disponent disponenten disponenter
dis·pon·ent·en
substantiv
disponen´t
(titel för) person med chefs­funktion särsk. i (större) fabrik men äv. i vissa andra före­tag; ibland an­svarig för driften
disponentbostad; bruksdisponent
disponent (i/på/vid något)
disponent (i något)
disponent (något)
disponent (vid något)
belagt sedan 1792; till disponera