publicerad: 2021  
disponerad disponerat disponerade
dis·pon·er·ad
adjektiv
dispone´rad
mottaglig t.ex. för sjukdomar
disponerad (för något/att+verb)
disponerad (för något)
disponerad (för att+verb)
disponerad (att+verb)
äv. hågad, upp­lagd
han kände sig inte disponerad för skämt
belagt sedan 1720