SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
domä´n substantiv ~en ~er dom·än·enstörre jord- eller skogsegendom särsk. med tanke på om­råden på visst av­stånd från huvud­byggnaden databehandl.jordbr.samh.JFRcohyponym1mark 2 gods­ägaren visade sina domänerspec. om så­dan egendom i statens ägoäv. all­männare(jord- eller skogs)område domänreservatskogsdomänäv. bildligt, spec.verksamhets­fält Historiska museet ut­vidgade sina domänerbiljard­rummet hörde till männens domänerspec. äv. databehandl.den del av en webb- eller e-post­adress som betecknar organisation eller före­tag t.ex. ’svenskaakademien’ i ’www.svenskaakademien.se’ domännamntoppdomänsedan 1727av fra. domaine med samma betydelse; av lat. domi´nium ’ägande­rätt; egendom’, till dom´inus ’herre’; jfr dominera, dominion