publicerad: 2021  
dryg drygt dryga
adjektiv
1 som räcker för­hållandevis länge
köttet ser inte mycket ut, men det är drygt
äv. på­frestande, an­strängande jäm­fört med vad som är normalt eller dylikt
en dryg backe; det blev dryga efter­räkningar för de båda syndarna
äv. om mått som ut­gör något mer än den mängd som fram­går av samman­hanget
en dryg kilometer; dryga två timmar; drygt en liter (adverbial)
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska drygher 'var­aktig, som förslår'; besläktat med drott
2 som i sitt upp­trädande försöker hävda sin (förmenta) över­lägsenhet
dryg (mot någon)
den dryge tull­tjänstemannen höll kvar dem en timme
äv. om handling och dylikt
en dryg min
belagt sedan 1671