publicerad: 2021  
dväljas dvaldes el. dväljdes, dvalts el. dväljts, presens dväljs el. dväljes
verb
dväl`jas
något hög­tidligt (under längre tids­period) uppe­hålla sig på viss plats
JFR 1bo, vistas
dväljas någonstans
i det största rummet dvaldes avdelnings­chefen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska dvälias 'dröja; vistas', till dvälia 'hålla kvar, fördröja', besläktat med dvala