SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ekonomi´ substantiv ~n ~er eko·nomi·er(system för) an­skaffning, förvaltning och an­vändning av materiella värden särsk. i sam­band med kostnader och in­täkter ekon.JFRcohyponymhushållning 2 blandekonomimarknadsekonomiplanekonomiförvaltnings­utskottet sysslar med ekonomi och personal­frågoräv. om vetenskapen om dettaföretagsekonominationalekonomiläsa ekonomiibl. med tanke på helt land (med ton­vikt på dess ekonomiska förhållanden)olje­krisen drabbade väst­världens ekonomier hårtäv. om förhållandet mellan in­komster och ut­gifter etc.ha god ekonomiha stabil ekonomiha dålig ekonomikommunens hårt an­strängda ekonomifamiljens ekonomi är inte den bästapersoner som behöver hjälp med att reda ut sin trassliga ekonomi kan få vänta längeäv. med ton­vikt på besparing o.d.ekonomiklassvärmeekonomihon har sinne för ekonomiäv. bildligtspråkets ekonomi tillåter inga absoluta synonymerdet är dålig ekonomi att springa fort i början av ett loppsedan 1566av grek. oikonomi´a med samma betydelse; jfr ekonom