publicerad: 2021  
ekonomi ekonomin ekonomier
eko·nomi·er
substantiv
ekonomi´
(system för) an­skaffning, förvaltning och an­vändning av materiella värden särsk. i sam­band med kostnader och in­täkter
förvaltnings­utskottet sysslar med ekonomi och personal­frågor
äv. om vetenskapen om detta
läsa ekonomi
ibland med tanke på helt land (med ton­vikt på dess ekonomiska förhållanden)
olje­krisen drabbade väst­världens ekonomier hårt
äv. om förhållandet mellan in­komster och ut­gifter etc.
ha god ekonomi; ha koll på sin ekonomi; ha stabil ekonomi; ha dålig ekonomi; kommunens hårt an­strängda ekonomi; familjens ekonomi är inte den bästa; personer som behöver hjälp med att reda ut sin trassliga ekonomi kan få vänta länge
äv. med ton­vikt på besparing och dylikt
ekonomiklass; värmeekonomi
hon har sinne för ekonomi
äv. bildligt
språkets ekonomi tillåter inga absoluta synonymer; det är dålig ekonomi att springa fort i början av ett lopp
belagt sedan 1566; av grek. oikonomi´a med samma betydelse; jfr ur­sprung till ekonom