publicerad: 2021  
ekonomibrev ekonomi­brevet, plural ekonomi­brev, bestämd plural ekonomi­breven
eko·nomi|­brev·et
substantiv
ekonomi`brev
ofta plur. brev med längre befordrings­tid och lägre porto märkt med bok­staven B
belagt sedan 1981