publicerad: 2021  
ekonomiföreståndare ekonomi­föreståndaren, plural ekonomi­föreståndare, bestämd plural ekonomiföreståndarna
eko·nomi|­före·stånd·ar·en
substantiv
ekonomi`föreståndare
chef för storhushåll el. liknande verksamhet
belagt sedan 1965