publicerad: 2021  
ekonomipersonal ekonomi­personalen
eko·nomi|­pers·on·al·en
substantiv
ekonomi`personal
(samman­fattningen av) personal i stor­kök samt städare
av färjans 125 ombordanställda till­hör 90 ekonomi­personalen
ibland äv. om kontorspersonal som sköter ekonomiska frågor
ekonomi- och kontorspersonalen på före­taget
belagt sedan 1907