SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
el`dfast adjektiv, neutr. ~ eld|­fastsom klarar hög värme utan att förstöras eller väsentligt förändras hush.JFRcohyponymeldsäkercohyponymeldhärdig flameldfastugnseldfasten eldfast form som kan an­vändas i ugnäv.som klarar brand utan att förstöras eldfast betongett eldfast kassa­skåpsedan 1730