publicerad: 2021  
eldfluga eldflugan eldflugor
eld|­flug·an
substantiv
el`dfluga
(typ av) skal­bagge som sänder ut ett intensivt, ofta rytmiskt sken t.ex. ett starkt, rött ljus från bak­kroppen när den flyger, av­sett som parnings­signal; före­kommande i (sub)tropiska trakter
JFR lysmask
belagt sedan 1761