publicerad: 2021  
elddop eld­dopet, plural eld­dop, bestämd plural eld­dopen
eld|­dop·et
substantiv
el`ddop
första del­tagande i eld­strid
(någons) elddop ett elddop (för någon)
många unga finska soldater fick sitt eld­dop på Karelska näset
nu­mera vanligen bildligt första allvarliga prövning
laget fick sitt eld­dop i mötet med mästarna
belagt sedan 1839