SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
el`fte räkneord elf·tesom är nummer elva i ordningen Nollelftedeli elfte timmensetimme 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ällipte, ällifte; till 1elva