publicerad: 2021  
elit eliten eliter
e·lit·en
substantiv
eli´t
ofta med (positiv el. ibland negativ) värde­laddning i plur. endast i vissa an­vändningar (liten) grupp som inne­fattar de bästa eller skickligaste personerna i större grupp
elitförband; elitgymnast; elitlopp; elitserie; elittänkande; kulturelit; världselit
eliten (av några)
den svenska eliten; den ekonomiska eliten; landets intellektuella elit; hon till­hör den yppersta eliten in­om sin kår
spec. politik el. sociologi styrande eller på­verkande grupp ofta i diktatur
maktelit
belagt sedan 1822; av franska élite med samma betydelse, till élire 'utvälja'; av lat. elig´ere 'utvälja'; jfr ur­sprung till 1elegant!!, elektor