publicerad: 2021  
elision elisionen elisioner
e·lis·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
bort­fall av slutvokalen i ett ord före ett ord som börjar på vokal
elision (av något)
franska "l'ami" i stället för "le ami" är exempel på en elision
belagt sedan 1796; av lat. eli´sio 'utstötning', till eli´dere, se ur­sprung till elidera