SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
e´tos substantiv ~et et·os(stark och ut­präglad) karaktär hos en person, en nation e.d.; särsk. i retoriska samman­hang psykol.hans etos som freds­mäklare och internationell stats­mansedan 1986ur grek. eth´os ’natur, karaktär’