publicerad: 2021  
fänrik fänriken fänrikar
fänrik·en
substantiv
fän´rik
(titel för) officer av lägsta graden
belagt sedan 1532; av tyska Fähnrich med samma betydelse, bildn. till Fahne 'fana'; jfr ur­sprung till fanjunkare