publicerad: 2021  
fängsla fängslade fängslat
verb
fäng`sla
1 beröva (någon) friheten ofta för en längre tid
JFR 1fånga
någon fängslar någon
sär­skilt sätta i fängelse el. häkte
han sitter fängslad som miss­tänkt för mord; regimen lät fängsla flera oppositionella
äv. (med av­seende på djur) binda
belagt sedan 1560; till fängsel
2 väcka och vidmakt­hålla intresse eller upp­märksamhet hos någon
någon fängslar (någon)
en talare som hade förmågan att fängsla sina åhörare; människo­öden som fängslar
belagt sedan 1740
fängslafängslande