publicerad: 2021  
föra med sig förde fört, presens för
verb
föra me´d sig
äv. fast sammansättn., jfr medföra ha som följd
något för med sig något/sats
något för med sig något
något för med sig sats
en breddning av vägen skulle föra med sig en stark ökning av trafiken
belagt sedan 1528
föra med sigmedförande