publicerad: 2021  
förakt föraktet
för·akt·et
substantiv
förak´t
det att an­se (någon eller något) helt värdelös(t)
JFR hån
kvinnoförakt; politikerförakt
förakt (för någon/något/sats)
förakt (för någon)
förakt (för något)
förakt (för sats)
förakt (mot någon)
ett djupt förakt; visa förakt; ut­trycka sitt förakt för något; hans förklaring bemöttes med förakt av polisen; vissa forskares öppna förakt för populär­vetenskap
äv. ut­vidgat det att till­skriva något mycket liten betydelse
soldaternas förakt för andras liv
belagt sedan 1588; till förakta