publicerad: 2021  
författarskap författarskapet, plural författarskap, bestämd plural författarskapen
för·fatt·ar·skap·et
substantiv
författ`arskap
(skön)litterär verksamhet och produktion bedriven av viss person
han tog ledigt ett år för att ägna sig åt sitt författarskap; romanen Jerusalem är en av höjd­punkterna i Selma Lagerlöfs författarskap
belagt sedan 1826