publicerad: 2021  
försyn försynen
för·syn·en
substantiv
försy´n
(högre makts) om­sorg om världen och människorna ofta tänkt mer el. mindre som en personlig gudom
vi kan tacka försynen att vi inte blev indragna i kriget; Försynen skall hjälpa oss
på Guds försyn utan hän­syn till riskernade gick på Guds försyn in i grottan
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska forsyn 'förut­seende; om­tanke; (gudomlig) försyn'; i den senare bet. efter lat. providen´tia 'försyn'