SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fal adjektiv ~t som kan köpas åld.Nollspec.prostituerad fala kvinnoribl. äv.mutbar den svage kungen var i händerna på fala råd­givaresedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. fal; nord. ord, besl. med ty. feil med samma betydelse, grek. polei´n ’sälja’