publicerad: 2021  
-faldig -faldigt -faldiga
-fald·ig
adjektiviskt slutled
som kan räknas ett visst an­tal gånger som fram­går av för­ledet
flerfaldig; mångfaldig; sjufaldig; tvåfaldig
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska -faldugher, utvidgning av -falder, efter lågtyska -valdich; besläktat med fåll, fålla; jfr ur­sprung till enfaldig m.fl.