publicerad: 2021  
fascinera fascinerade fascinerat
verb
[-∫ine´ra]ljust sj-ljud
ofta part. väcka intensivt intresse hos någon
JFR tjusa
fascinerande
någon/något fascinerar (någon)
någon fascinerar (någon)
något fascinerar (någon)
Hamlet­gestalten upp­hör aldrig att fascinera; de fick fascinerande in­blickar i den senaste medicinska forskningen; hon har all­tid varit fascinerad av sagor
belagt sedan 1658; av lat. fascina´re 'förtrolla'
fascinerafascination