publicerad: 2021  
fascism fascismen
fasc·ism·en
substantiv
[-∫is´m]ljust sj-ljud
en antidemokratisk politisk lära som betonar ledar­principen och sär­skilt bekämpar arbetar­rörelsen
fascismens och nazismens vålds­förkunnelse
äv. om (nationell) politisk rörelse med sådant program
Mussolini, den italienska fascismens grundare och ledare
äv. om annan lära el. rörelse som kränker mänskliga rättigheter
den röda fascismen i Sovjetunionen
belagt sedan 1922; till lat. fasc´es, plur. '(en liktors, ämbets­mans) spöknippe' (symbol för hans makt att bestraffa); jfr ur­sprung till faskin