publicerad: 2021  
affär affären affärer
af·fär·en
substantiv
affä´r
1 lokal för försäljning av vissa (typer av) varor i mindre skala
stå i affär; vi måste hinna till affären före stängnings­dags; de älskar att gå i affärer; som liten lekte hon ofta affär
belagt sedan ca 1890; av franska affaire 'an­gelägenhet, göro­mål', till ut­trycket à faire '(som är) att göra'
2 ekonomisk överens­kommelse om köp el. försäljning av fast el. lös egendom
affärsbrev; bilaffär; fastighetsaffär; markaffär; mångmiljonaffär
en lönsam affär; en bra affär; en dålig affär; svindlande affärer; smutsiga affärer; göra affärer; lyckas i affärer
buss­kort till alla elever kan bli en dyr affär för kommunen; på sajten förmedlas affärer mellan privat­personer; upp­görelsen inne­bär en affär på 20 miljoner kronor
äv. med positiv betydelse för­del­aktig ekonomisk transaktion
hon har sinne för affärer
äv. all­männare ekonomisk verksamhet
affärskvinna; affärsman; affärsområde; affärsverksamhet
parets råd­givare i affärer
belagt sedan 1668
3 nästan en­bart plur. ekonomisk situation för person, före­tag, organisation etc.
rikets affärer; ha dåliga affärer; bo­lagets affärer har försämrats under det här året
belagt sedan 1792
4 nästan en­bart plur. (persons eller grupps) angelägenhet(er)
JFR ensak
ut­rikes affärer; sköt dina egna affärer!
belagt sedan 1654
5 anmärknings­värd händelse ofta av politisk el. juridisk natur
naziaffär; spionaffär; mutaffär; dopningsaffär
göra (en) stor affär av något göra mycket väsen av någothan gjorde stor affär av att vara av­lägsen släkting till kungafamiljen
belagt sedan 1857
6 (till­fälligt) kärleks­förhållande
han hade en affär med sin kollega
belagt sedan 1756