publicerad: 2021  
affärsbrev affärs­brevet, plural affärs­brev, bestämd plural affärs­breven
af·färs|­brev·et
substantiv
affä`rsbrev
(formellt upp­ställd) skrivelse som av­ser ekonomisk överens­kommelse
affärs­brev skrivs vanligen enligt en noga fixerad mall
belagt sedan 1850