publicerad: 2021  
1bank banken bankar
bank·en
substantiv
1 lång­sträckt undervattensgrund av löst material så­som grus, sand, lera m.m.
äv. om större, relativt grunt havs­område
djuphavsbank
belagt sedan 1644; av lågtyska bank med samma betydelse, samma ord som tyska Bank 'bänk'
2 an­lagd vall som bär upp väg eller järn­väg
JFR banvall
äv. om vall bak­om bröst­värn för upp­ställning av artilleri etc.
belagt sedan 1690
3 lång­sträckt an­hopning av moln el. dimma
belagt sedan 1745
2bank banken banker
bank·en
substantiv
1 före­tag som ägnar sig åt ut­låning mot ränta av in­lånade pengar samt åt flera där­med sammanhörande verksamheter och tjänster
bankkonto; banklån; affärsbank; sparbank
() banken
sätta in pengar på banken; ha pengar på banken; ta ut pengar på banken
äv. bankkontor
det finns flera banker i centrum
äv. bildligt vanligen i sammansättn. förråd
blodbank; genbank; ordbank
Ebberöds bank dilettantiska och förlust­bringande affärs­metoderden av­satta styrelsen hade ägnat sig åt Ebberöds bank
skratta hela vägen till banken se väg
belagt sedan 1642; av ita. banco, banca 'penningutlånares bord; bank'; av germ. urspr.; besläktat med tyska Bank; se ur­sprung till 1bank!!
2 sär­skild penning­summa mot vilken in­satser görs i vissa hasard­spel så­som tjugo­ett, roulette etc.
äv. om person som kontrollerar denna penning­summa
NN är bank
spränga banken vinna hela kassansom man spelar mot i hasard­spel: statistiskt sett ska det vara omöjligt att spränga banken, men om inte casinot begränsar in­satsen så kan det gå
belagt sedan 1780
3bank banket
bank·et
substantiv
det att banka
bank på dörren; väckas av grannens bank i väggen
belagt sedan ca 1730