publicerad: 2021  
mundering munderingen munderingar
mund·er·ing·en
substantiv
munde´ring
om­gång kläder för soldat eller polis
stridsmundering
poliser i full mundering
äv. något ut­vidgat (uniforms­liknande) klädsel
festmundering; hockeymundering; landslagsmundering; ridmundering; skyddsmundering
de fram­träder i sed­vanlig mundering på samman­komsten
spec. ut­rustning för rid­häst
hästmundering
belagt sedan 1676; av äldre tyska Mundierung med samma betydelse; till franska monter i bet. 'ut­rusta'; jfr ur­sprung till montera