SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fly verb ~dde ~tt, pres. ~r 1ibl. med partikel, särsk.bort, undan hastigt lämna en plats på grund av fara NollJFRcohyponymrymma 2 de flydde för livetfolk flydde i panikmänniskorna flydde undan torkande flyende tyska arméerna i krigets slut­skedeäv. i konstruktioner med objektmånga av de fattigaste flyr landetäv. bildligt, med avs. på abstrakta före­teelserav­lägsna sig, över­ge fly från verklighetenväljarna flydde regerings­partiethan kan inte fly undan an­svaretfly (bort) (från ngn/ngt), fly (undan ngn/ngt), fly (ngt), fly (ngnstans)fly fältetsefält 1 sedan 800–900-taletrunristad berghäll, Oklundahällen, Östra Huseby, Östergötland (Salberger)runform flau (pret.), fornsv. flyia, fly; gemens. germ. ord av dunkelt urspr. 2(snabbt) förgå mest om tid o.d. tid.tiden flyr snabbt när man har roligtde talade om länge­sedan flydda tiderspec. i ett ut­tryck för att döde försökte med konst­gjord andning men livet hade redan flyttflysedan 15263räcka över (ngt) till ngn provins. el. skämts.Nollvill du fly mig saxen?fly ngn ngtsedan 1425Synodalstatuterfornsv. fly(a) ’ordna; lämna’; av lågty. vli(g)en ’ordna; lägga i varv’ Subst.:flyende; 1flykt (till 1 + 2)
2fly substantiv ~et, plur. ~n, best. plur. ~na fly·et1den yttersta, hullingliknande delen av en ankararm som griper fast i bottnen verkt.ankarflysedan 1698jfr. no. ankarfli med samma betydelse, till fli ’skiva; hulling’ 2om­råde med växtlighet som vilar på vatten och inte på under­liggande jord geogr.SYN.synonymgungfly sedan 1430–40Ett Forn-Svenskt Legendariumfornsv. fly ’vatten­samling’; nord. ord, besl. med flod, flyta 3vanligen i sammansättn. typ av klumpigt byggd natt­fjäril med tämligen ljusa och oftast håriga vingar zool.SYN.synonymnattfly gammaflygräsflyjordflykålflyordensflyäv. om an­dra insekteri sammansättn. stinkflysedan 1869jfr no. fly med samma betydelse; trol. kollektivbildn. till flyga, äldre flygi ’flyg­fä’; jfr fluga
3fly adverb Nollfly förbannadseförbannad 2 sedan 1886jfr no. flygande, flyg-, da. flyvende, flyve-, förstärkande adv.