SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fob [fåb´] adverb med frakt till och lastning på far­tyget på säljarens bekostnad sjö.JFRcohyponymcif fobköpfobleveranssedan 1891av eng. FOB, F.O.B., fob, f.o.b., förk. av free on board ’fritt om­bord’