SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
frå`nse verb frånsåg ~tt, pres. ~r från|­servanligen perf. part. lämna utan beaktande i visst samman­hang, ibl. för förenkling av resonemang e.d. komm.JFRjämförbortse han var egentligen som folk är mest om man frånser hans affärstalangdet var all­deles tyst frånsett fågelskrikenfrånse ngt/SATSsedan 1850