publicerad: 2021  
frånkänna frånkände frånkänt, presens frånkänner
verb
frå`nkänna
förklara (någon) sakna viss egenskap eller dylikt
frånkänna någon/något något
frånkänna någon något
frånkänna något något
man kan inte från­känna honom en viss talang; hon från­kände under­sökningen allt värde
ibland refl., ofta med av­seende på an­svar
jag vill inte från­känna mig an­svaret för det in­träffade
belagt sedan 1830
frånkännafrånkännande