publicerad: 2021  
fröväxt frö­växten frö­växter
frö|­växt·en
substantiv
frö`växt
typ av växt som ut­vecklar frön
frö­växterna in­delas i naken­fröiga och göm­fröiga växter
belagt sedan 1788