SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grun`dförbättring substantiv ~en ~ar grund|­för·bättr·ing·enåt­gärd som gör en jord bördigare eller mera lättodlad jordbr.JFRcohyponymjordförbättring bland grundförbättringarna kan nämnas dikning, sten­röjning och jord­förbättringgrundförbättring (av ngt)sedan 1859