SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1hög adjektiv ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an 1som har stor ut­sträckning i riktning upp­åt i förhållande till ngn norm (för före­målet i fråga) utstr.JFRcohyponymbred 1cohyponym1djup 2cohyponymlång 1 höghushögklackadhöga bergett högt trädett högt tornett högt stakethöga klackaren herre i hög hatthoppa högt (adv.)äv.som finns eller försig­går på stor höjd skyhöghöga molnsikta högt (adv.)planet flög högt (adv.)hög himmeläv. i fråga om position el. ut­sträckning i horisontell riktning, spec. för att ut­trycka nordlig positionhögt uppe i Norr­land (adv.)det står att läsa högt upp på sidan (adv.)äv. neutralt vid måttangivelserhuset är 10 meter högtdet är högt i taksetak gå högha höga vågorsjön gick hög ○ äv. bildligtdebatten gick hög på mötet ha/hålla en hög profilseprofil hålla huvudet högtsehuvud 1 hålla ngts fana högtsefana högsta hönsetsehöns i högan skyse1sky 2 med ngt i högsta huggsehugg 1 stå högt i kursadv. sekurs 3 sätta sig på sina höga hästarsehäst vara huvudet högresehuvud 1 sedan förra hälften av 1300-taletWestmanna-Lagenfornsv. högher; jfr ty. hoch, eng. high med samma betydelse, eg. ’välvd upp­åt’ 2som har stor om­fattning i ngn (mätbar) dimension som fram­går av samman­hanget; spec. för att an­ge värde, kvalitet, styrka m.m. språkvet.högfrekventhöggradighögspänninghöga betyghög standardhöga priserhög hastighethög temperaturhög ålderhuset är högt belånat (adv.)spec. äv. om ljud, röst e.d.som upp­fattas som kraftig av hörsel­sinnet han talade med hög rösttala högt (adv.)de hade på radion för högt (adv.)spec. äv. om tonsom ligger långt upp på ton­skalan och allt­så har stort svängnings­tal höga Cen tenor som kunde gå mycket högt (adv.)äv. för att an­ge stor grad av ngt som inte direkt kan mätasintensiv, innerlig höga förväntningarhans högsta önskanhög stämninghennes höga ansikts­färghon är högt begåvad (adv.)han älskar henne högt (adv.)det är hög tidsetid 2 i högsta gradsegrad 1 smälla högre/högstvara mera/mest värdenligt enkäten smäller lycka högre än pengar för de flesta ungdomar i Sverige smälla lika högtvara lika mycket värdfrågan är om inte ett guld i skid-VM smäller lika högt som en OS-triumf spänna bågen (för) högtsebåge 2 tänka högt säga det man tänkerom man skulle ta och klippa gräs­mattan i­dag, tänkte hon högt sedan början av 1300-taletSkåne-Lagen3som har en inflytelse­rik och aktad ställning i sam­hället e.d. admin.psykol.samh.högadelde högre samhälls­klassernaden högste befäl­havarende höga gästerna väl­komnades av stats­ministernkonungen ― den svenska idrottens höge beskyddareen högt upp­satt person (adv.)äv. om här­komst e.d.hon var av hög bördäv. om handling e.d. av inflytelse­rik personunder kron­prinsessans höga beskyddäv.hög­dragen hon är lite hög av sigäv. om fram­stående grupp vid an­dra (rang­ordnade) in­delningar, spec. prestationsmässigahan spelar i år i högsta klassenblanda högt och lågtadv. blanda fin­kulturella och populär­kulturella in­slagi samma verk e.d.författaren blandar högt och lågt vilket gör att berättelsen aldrig blir tråkig eller hög­travande Den högsteGudsekten an­ser att hård disciplin för människan närmare Den högste höga vederbörandesevederbörande Högsta domstolensedomstol Högsta sovjetsesovjet 1 på högsta ortse1ort 1 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen4som har nått långt i sin ut­veckling om djur och äv. om människogrupper admin.pedag.zool.högkulturhögtståendemänniskan och de högre djurenäv. om (del av) ämne, utbildningsstadium e.d. som kräver mycket för­kunskapervanligen i komp. högskolahögre matematikhögre studieräv.som om­fattar de äldsta i viss grupp högstadiumde högsta klasserna i skolanden högre skolanse1skola 3 i den högre skolanse1skola 3 sedan 16445som ut­trycker stor upp­skattning Nollhon hade höga tankar om honomsedan ca 15406(moraliskt) mycket aktnings­värd admin.höga syftenidrotts­rörelsens höga idealäv.upp­höjd över det jordiska och materiella biskopen och filosofen talade om höga tingsedan ca 17807som upp­lever (kraftig) positiv på­verkan av narkotika vard.admin.psykol.han kände sig hög efter sprutanhon var hög som ett hus och o­möjlig att få kontakt medsedan 1959
2hög substantiv ~en ~ar hög·en1an­hopning av före­mål eller material med viss (inte o­betydlig) ut­sträckning i höjd­led vanligen o­sorterad och ofta med före­mål el. material av o­betydligt värde utstr.JFRcohyponymtravecohyponymsamling 1cohyponym2drivacohyponym2hop 1 avskrädeshöggrushöggödselhögruinhögskrothögsophögen hög med av­fallhögen med gamla tidningarhögar med tvätthon började gräva i högen av postspec. om ordnad an­hopning av jord e.d. som markerar grav­platshögläggninggravhögofta med bi­betydelse av (allt­för) stor mängd el. o­ordningkläderna låg i en enda högde slängde hög efter hög med papperen hög (av/med ngt/ngra), en hög (ngt/ngra)lägga ngt på högsamla mer och mer av ngtderas mål var att ha roligt för pengarna i stället för att lägga dem på hög sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Täby, Upplandrunform hauk, fornsv. högher; till 1hög 2o­ordnad och o­bestämd (större) grupp ofta mer el. mindre skämts. i fråga om personer sociol.en hel hög med turisterpojkarna blev präster hela högenspec. i ut­tryck för slumpmässigt val el. slumpmässig före­komstta ett exempel ur högenvi får välja någon ur högenhon ville inte bara bli en i högenen hög (av/med ngra)sedan 1842