SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1han´del substantiv ~n organiserad köpenskap och försäljning av varor el. tjänster; vanligen i större skala och under längre tid handel.handelsavtalhandelscentrumhandelsfartyggrosshandelutrikeshandelhan bedriver handel med present­artiklarhandeln mellan öst och västSveriges handel på Kinaäv. om alla försäljnings­ställen (för viss vara)den nya modellen finns nu i handelni sammansättn. äv. om en­skilt försäljnings­ställebokhandellanthandelhandel (mellan ngra), handel (med ngn/ngt), handel (på ngt)sedan 1520 (i sammansättn. bihandel)Stockholms stads tänkeböckerfornsv. handel; av ty. Handel med samma betydelse, till handeln, se handla
2han´del substantiv, ingen böjning handel och vandelsätt att leva och upp­föra sigpresident­kandidaternas handel och vandel granskades nog­grant sedan 1889