SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
heat [hi´t] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en heat·et(för­beredande) grupp av sam­tidigt startande tävlings­deltagare av vilka vissa vanligen ska slås ut; i löpning, simning och an­dra hastighets­tävlingar sport.yrk.försöksheatmellanheatNN startar i första heatetsedan 1882av eng. heat ’hetta, upp­hetsning; löpning; om­gång’; nära besl. med het